Prezentujemy film by Tomek z zespołu Villa Rosa, ktory razem z nami pojechal na Art Car Boot Fair

Tuesday, June 19, 2007

Peter Fuss – For the laugh of God


SCROLL DOWN FOR THE ENGLISH VERSION
„Musimy kupić diamentową czaszkę dla Wielkiej Brytanii” – taką odezwę wystosował do swoich rodaków Jonathan Jones, dziennikarz Guardiana, aby zatrzymać „najbardziej olśniewające dzieło sztuki, które kiedykolwiek zostało zrobione w tym kraju”.
Jones namawia Brytyjczyków, aby zaczęli zbierać pieniądze na zakup tego „dzieła sztuki”, wykonanego przez „skarb Wielkiej Brytanii” – Damiena Hirsta.
Przyjaciele Brytyjczycy, przyjeżdżamy wam na ratunek!
Peter Fuss – artysta z Polski, niczym znani Wam dobrze tani polscy robotnicy – za pośrednictwem Modelatora pragnie odciążyć brytyjski naród od tak wielkiego wydatku, jakim jest kupno czaszki wartej obecnie na rynku 50 mln funtów.
„For the laugh of God” Petera Fussa będzie dostępne w polskim samochodzie na targach ART CAR BOOT FAIR za konkurencyjną cenę 1000 funtów. Oprócz tego będzie też można kupić limitowaną (1000 egz.) edycję sygnowanych i numerowanych grafik tylko za 1 funta każda. Nie będziecie musieli już czekać na bilety, aby zobaczyć czaszkę wysadzaną diamentami, a czas oglądania czaszki Fussa z pewnością nie ograniczy się do 5 minut!
Do wykonania swojej pracy Peter Fuss zużył około 9870 oszlifowanych i błyszczących niczym diamety szkiełek, o wartości 250 funtów i poświęcił na jej wykonanie 18 godzin. Dochód ze sprzedaży czaszki Fussa i towarzyszacych jej grafik ma przynieść dochód 2000 funtów – kwotę aż ośmiokrotnie wyższą od zainwestowanej!

Zanim czaszka pojedzie na targi do Londynu, będzie można ją oglądać w Polsce, podczas imprezy w Modelarni, która odbędzie się 28 czerwca.

"We must buy the diamond skull for Britain" - this proclamation was made tohis countrymen by Jonathan Jones, a journalist of the Guardian to keep the"most amazing artefacts ever made in this country".Jones thus encourages the British to purchase this "work of art", made by"the treasure of Great Britain" Damien Hirst, which is currently on themarket for 50 million pounds.Our British friends, we are coming to rescue you!Like the cheap Polish labour well known to you, Polish artist Peter Fusswishes to relieve the British nation from such a great expense.
"For the laugh of God" by Peter Fuss will be available in the Polish car onART CAR BOOT FAIR at a competitive price of 1000 pounds. In addition, youmay also buy a limited (1000 copies) edition of signed and numbered graphicsfor only 1 pound each. You will not have to wait for tickets anymore to seea skull set with diamonds, and the time of watching Fuss's skull willcertainly not be limited to 5 minutes!To make his work, Peter Fuss used about 9870 pieces of glass polished andcut to look like diamonds, worth 250 pounds and spent 18 hours to completethe piece. Income from sale of Fuss's skull and its accompanying graphics issupposed to amount to 2000 pounds - this is eight times as much as theinvested amount!Before the skull goes to the trade fairs to London, it can be seen inPoland, during the Modelator event in Modelarnia, which will take place on28 June. .

2 comments:

Anonymous said...

Gdzie mogę kupić grafikę za 1 funta? :)
Czy da się to zrobić przez internet???????????

modelator said...

mozna mozna! prosimy zamawiac na adres modelator_mail@wp.pl